Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Ši Privatumo politika, kartu su Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuoja elektroninės parduotuvės heydekrug.lt pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Heydekrug.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

  • Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
  • Asmens duomenys tvarkomi tik tais atvejais, kai duomenų subjektas duoda sutikimą aktyviu veiksmu - pažymėdamas varnelę: atlikdamas prekių užsakymą;
  • Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
  • Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
  • Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali;

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

El. parduotuvė heydekrug.lt  gerbia kiekvieno teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita perkant nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:

  • būtų apdoroti ir įvykdyti  Jūsų prekių užsakymai;
  • būtų išrašyti finansiniai dokumentai;
  • būtų išspręstos problemos, susijusios su prekių pateikimu ar pristatymu;

Pirkimo el. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

Perkant pateikti jūsų asmeniniai duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 3 metus po paskutinio veiksmo (užsakymo).

Norime Jus informuoti, kad elektroninės parduotuvės heydekrug.lt personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Mes jokiu būdu neperduodame Jūsų asmeninių duomenų, įskaitant gyvenamosios vietos ir el. pašto adresą, tretiesiems asmenims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius mūsų partnerius, teikiančius paslaugas, kuriems šie duomenys yra būtini. Tačiau ir tokiais atvejais jiems pateikiami tik minimalūs - būtini duomenys.

Šie partneriai yra:

Asmens duomenų pakeitimas ir atnaujinimas

Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti (nurodytu el. paštu ar telefonu), kad Jūsų duomenys būtų atnaujinti, kad Jums būtų pateikta informacija apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, taip pat, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.

Privatumo politikos keitimas

El. parduotuvė heydekrug.lt  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama savo svetainėje.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paviešinami e-parduotuvės sistemoje.